Visound

Visound

    Digico D2 Rạck

  • Digico D2 Rack

Cung cấp 96KHz trên BNC hoặc CAT5

Kết nối kỹ thuật số DiGiCoiên của D2-Rack với số lượng kênh có thể mở rộng và tốc độ mẫu cao, cung cấp quá nhiều hỏa lực để đáp ứng nhu cầu của các dự án đầy tham vọng nhất.


Giá đỡ 9U nhỏ gọn có 48 đầu vào và 16 đầu ra là tiêu chuẩn; chúng có thể được tăng lên 32 đầu ra bằng cách điền vào hai khe đầu ra tám kênh dự phòng với một hoặc nhiều tùy chọn mô-đun có sẵn: Line out, AES hoặc Aviom.


Để linh hoạt hơn nữa, các đầu vào D2-Rack, có thể được chỉ định là 48 mic in hoặc 24 mic / 24 AES / EBU.


Các cổng MADI kép, khả dụng trên các kết nối BNC hoặc DiGiCo Cat5e, cho phép chia sẻ giá ở 48kHz giữa hai bảng điều khiển SD Series hoặc cung cấp các phân tách kỹ thuật số để ghi. Khi được kết hợp, các cổng này tạo ra một kết nối MADI 96kHz độ nét cao duy nhất mà hoàn toàn không giảm I / O.